Kontakti

+371 26688466

info@icssteel.lv

Ražotnes adrese: Meldru iela 8, Liepāja, LV-3401

REKVIZĪTI:

Uzņēmuma nosaukums: SIA “ICS STEEL”
Juridiskā adrese:  Kalnciema iela 67, Rīga, LV-1083
Vienotais reģ. nr. 40203382165
PVN reģ. nr. LV40203382165
Paraksta tiesīgā persona: valdes loceklis Jānis Ansviesulis

BANKAS REKVIZĪTI:

Banka:  AS “Citadele banka”
Bankas kods: PARXLV22
Konta nr. LV34PARX0027463460001