Kontakti

+371 26688466

info@icssteel.lv

Ražotnes adrese: Kapsēdes iela 8A, Liepāja, LV-3414 (LSEZ SIA “Pumac Liepaja” industriālā parka “Liepājas biznesa centrs” teritorija)

REKVIZĪTI:

Uzņēmuma nosaukums: SIA “ICS STEEL”
Juridiskā adrese:  Kalnciema iela 67, Rīga, LV-1046
Vienotais reģ. nr. 40203382165
PVN reģ. nr. LV40203382165
Paraksta tiesīgā persona: valdes loceklis Jānis Ansviesulis

BANKAS REKVIZĪTI:

Banka:  AS “Citadele banka”
Bankas kods: PARXLV22
Konta nr. LV34PARX0027463460001